Przewodnik turystyczny - Puszcza Wkrzańska

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Brzózkach znajduje się w Puszczy Wkrzańskiej i należy do największych i najlepiej wyposażonych placówek na północ os Szczecina. Corocznie wypoczywa tu kilka tysięcy osób.

Puszcza Wkrzańska jest puszczą położoną w Niemczech i Polsce w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim i częściowo w
Szczecinie i Policach. Na jej obszasze występuje wiele rzek i jezior - jest obszarem sieci Natura 2000.


Czy znamy wszystkie sekrety Puszczy Wkrzańskiej? Bogactwo ptactwa przyciąga wielu ornitologów oraz ludzi, którzy pragną odpocząć wśród fauny i flory tego cudownego miejsca. Jako miejsce spokojnej egzystencji w tym rejonie obrały dziki, orły bieliki, sokoły kobozy, kania ruda,  gil, słonka czy krętogłów oraz zwięrzęta, które są wpisane do czerwonej księgi zwierząt zagrożonych.

 

 

Gorąco zapraszamy do spędzenia kilku dni w naszym ośrodku - gwarantujemy pełną satysfakcję odpoczywając w oazie spokoju, wśród widoków wodnego ptactwa i nie tylko. Wspaniale budzić się rano wśród śpiewu ptaków oraz zwiedzać puszczę w otoczeniu zwierząt.

 

 Żyją tu także sarny, które jako zwięrzęta leśne, zamieszkują  pobliskie lasy i łąki Polic. Zwierzęta te są płochliwe i można je zobaczyć głównie późnym wieczorem, nocą lub bardzo wczesny rankiem.

W Puszczy Wkrzańskiej znajdują się szlaki przelotu ptaków, które wybierają się do ciepłych krajów, jest miejscem krzyżowania się szlaków przelotu ptaków w kierunkach południkowym i równoleżnikowym. W okresie przelotów niebo zapełnia się tysiącami małych przybyszów. Na obszarze tym odnotowano obecność ponad 170 gatunków ptaków, w tym blisko 120 lęgowych. Na potężnych sosnach budują gniazda orły bieliki.W borze jest pełno orlików, orłów bielików, które budują gniazda na sosnach, a także sów - gatunki puszczyk i uchatka. Przylatują także tutaj ptaki ze wschodi i zachodu jak ciepłolubne ohary i rybitwy wielkodziobie.